J O R I N E  d e  B R U I N
T  E  K  S  T  P  R  O  D  U  C  T  I  E  S
Jorine de Bruin Tekstproducties geeft kleur aan uw teksten
Het interview is een gesprek waarbij de
interviewkandidaat prominent staat. Zijn of haar
verhaal wordt uitgelicht en onder de aandacht
gebracht in (diverse) media. Inmiddels heb ik
ruime ervaring opgedaan met interviewen op
diverse gebieden. Graag verzorg ik ook uw
interview(s).