J O R I N E  d e  B R U I N
T  E  K  S  T  P  R  O  D  U  C  T  I  E  S
Jorine de Bruin Tekstproducties geeft kleur aan uw teksten
Ik kan u van dienst zijn op verschillende
manieren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een
nieuwsbericht, nieuwsbrief, brochure,
persbericht, advertorial, pr-
/communicatieadvies, een reportage, interview of
een ander soort artikel. In het menu links van
deze pagina vindt u meer informatie.
In overleg is veel mogelijk.