J O R I N E  d e  B R U I N
T  E  K  S  T  P  R  O  D  U  C  T  I  E  S
Jorine de Bruin Tekstproducties geeft kleur aan uw teksten
Een nieuwsbericht moet de lezer snel en duidelijk
informeren. Het is een kort bericht en behandelt
slechts een onderwerp. Aan bod komen de vijf w’s
en de h: wie, wat, waar wanneer, waarom en hoe.
Een nieuwsbericht wordt zo kort mogelijk
gehouden en begint bij de belangrijkste
informatie (het hoofdonderwerp) en eindigt met
het minst belangrijke nieuws.