J O R I N E  d e  B R U I N
T  E  K  S  T  P  R  O  D  U  C  T  I  E  S
Jorine de Bruin Tekstproducties geeft kleur aan uw teksten
Een nieuwsbrief verschijnt regelmatig en uw
klanten/lezers kunnen zich hier op abonneren.
Doel van een nieuwsbrief is om de lezers op de
hoogte te stellen van het laatste nieuws.
Nieuwsbrieven kunnen tevens een rol spelen in het
opbouwen en in stand houden van relaties.