J O R I N E  d e  B R U I N
T  E  K  S  T  P  R  O  D  U  C  T  I  E  S
Jorine de Bruin Tekstproducties geeft kleur aan uw teksten
Hoe schrijft u een advertorial zodat het niet
teveel op een advertentietekst lijkt? Een
advertorial geeft een kijkje in uw bedrijf en laat
zien wat er op diverse vlakken binnen de
organisatie speelt. Zowel nieuwe als bestaande
relaties informeert u over uw firma. Uw
boodschap moet duidelijk overkomen.