J O R I N E  d e  B R U I N
T  E  K  S  T  P  R  O  D  U  C  T  I  E  S
Jorine de Bruin Tekstproducties geeft kleur aan uw teksten
Persberichten bevatten belangrijk nieuws en zijn
bedoeld voor (regionale) media. In een
persbericht is een belangrijk onderwerp of
gebeurtenis de aanleiding.