J O R I N E  d e  B R U I N
T  E  K  S  T  P  R  O  D  U  C  T  I  E  S
Jorine de Bruin Tekstproducties geeft kleur aan uw teksten
Gepubliceerde artikelen vallen onder het auteursrecht en mogen niet gedeeltelijk of in z’n geheel worden overgenomen zonder toestemming van de auteur en bronvermelding, op welke wijze dan ook.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the
1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen
book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting,
remaining essentially unchanged. It was
popularised in the 1960s with the release of
Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages,
and more recently with desktop publishing
software like Aldus PageMaker including versions
of Lorem Ipsum.