J O R I N E  d e  B R U I N
T  E  K  S  T  P  R  O  D  U  C  T  I  E  S
Jorine de Bruin Tekstproducties geeft kleur aan uw teksten
Facebook: Facebook is een sociaal netwerk om
online contact te maken of te (onder)houden. Elke
gebruiker kan een persoonlijk profiel aanmaken.
Sinds mei 2008 bestaat de Nederlandstalige versie
van Facebook. Bedrijven kunnen via een
zogenaamde ‘pagina’ likers genereren en contact
met de doelgroep onderhouden. Ook het aanmaken
en communiceren via een (zakelijke) groep
behoort tot de mogelijkheden.

Voor een aantal opdrachtgevers verzorg ik o.a. de
Facebookpagina.