J O R I N E  d e  B R U I N
T  E  K  S  T  P  R  O  D  U  C  T  I  E  S
Jorine de Bruin Tekstproducties geeft kleur aan uw teksten
LinkedIn: LinkedIn bestaat sinds mei 2003 en is
een online, sociaal netwerk. Het netwerk kent
ongeveer 225 miljoen geregistreerde, zakelijke
gebruikers sinds juni 2013 (bron: Wikipedia).
LinkedIn wordt voornamelijk zakelijk gebruikt en
in diverse groepen kan gediscussieerd worden
over diverse zaken. Maar ook mensen die op zoek
zijn naar een baan, registreren zich op LinkedIn.

Voor een aantal opdrachtgevers mag ik o.a. de
LinkedIn-groep verzorgen.